Czy warto podjąć studia doktoranckie?

06-03-22 | Autor postu @Admin
szkola doktorska

Jakie korzyści płyną z studiowania w szkole doktorskiej?

Jakie są korzyści ze studiowania w szkole doktorskiej?

 • Zdobędziesz umiejętności i wiedzę niezbędne do kontynuowania kariery naukowej.
 • Zdobędziesz dogłębną wiedzę w dziedzinie, która Cię interesuje.
 • Będziesz mógł badać i eksperymentować z nowymi pomysłami w swojej dziedzinie nauki.
 • Będziesz mógł współpracować z innymi doktorantami w przyjaznym środowisku.
 • Będziesz mieć możliwość pracy nad realnymi problemami i wprowadzania zmian w społeczeństwie.
 • Będziesz mieć możliwość prowadzenia oryginalnych badań w interesującej Cię dziedzinie nauki.
 • Będziesz podróżować do różnych części świata, aby prezentować swoje badania i angażować się w znaczące dyskusje z innymi naukowcami w swojej dziedzinie.
 • Będziesz mieć możliwość nauczania studentów na różnych poziomach, w tym studentów studiów licencjackich, podyplomowych i doktoranckich.
 • Będziesz mieć możliwość pracy z utalentowanymi doradcami i profesorami, którzy mogą poprowadzić Cię w Twojej podróży badawczej.

Jakie warunki musi spełniać szkoła doktorska aby mogła udzielać tytułu doktora?

 • Nie ma żadnych warunków wstępnych do podjęcia studiów doktoranckich. Wszystkie programy studiów doktoranckich przyjmują studentów, którzy spełniają wymagania wstępne.
 • Program musi być zarejestrowany (uznany) jako wydział uniwersytetu/instytutu.
 • Program musi mieć co najmniej 6 studentów i nie więcej niż 30 studentów.
 • W programie musi być przynajmniej jeden stały członek wydziału zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, który może zapewnić studentom doradztwo i nadzór.
 • Program musi trwać co najmniej trzy lata akademickie.
 • Program musi mieć możliwość przyznania stopnia naukowego na koniec trzeciego roku akademickiego.

Jakie są możliwości zatrudnienia po uzyskaniu stopnia doktora?

 • Naukowcy badawczy i inżynierowie to najczęstszy typ osób, które otrzymują tytuł doktora nauk.
 • Inni specjaliści z tytułem doktora to lekarze, nauczyciele, prawnicy, pracownicy socjalni i inni pracownicy służby zdrowia.
 • Lekarze ze stopniem doktora zazwyczaj zarabiają więcej niż osoby z tytułem licencjata.
 • Inżynierowie z tytułem doktora otrzymują najwyższe wynagrodzenie.
 • Naukowcy i inżynierowie mają największe szanse na wysokopłatną i prestiżową pracę.
 • Nauczyciele z doktoratem mają najmniejsze szanse na wysokopłatną pracę.
 • Prawnicy z doktoratem mają największe szanse na znalezienie pracy prawniczej na dużą skalę.
 • Pracownicy socjalni mogą znaleźć pracę na małą skalę.
szkola doktorska

Jakie są etapy studiów doktoranckich?

 • Kandydatura doktorska - pierwszy etap studiów doktoranckich, projekt badawczy realizowany w trakcie studiów doktoranckich.
 • Obrona pracy doktorskiej) - ostatni etap studiów doktoranckich.
 • Po ukończeniu studiów, zanim znajdziesz pracę w pełnym wymiarze godzin, być może będziesz musiał odbyć staż podoktorski.
 • Doktorant - doktorant to naukowiec pracujący w pełnym wymiarze godzin, który jest także zarejestrowany na co najmniej 12 punktów zajęć lub na co najmniej 8 punktów badań.
 • Badacz podoktorski - Po odbyciu stażu podoktorskiego możesz zdecydować się na pracę jako badacz podoktorski.

Jakie wady ma studiowanie na szkole doktorskiej?

 • Trzeba będzie ukończyć bardzo wymagający program.
 • Będziesz mieć mniej czasu na zaliczenie zajęć, ponieważ będziesz prowadzić badania i pisać prace w pełnym wymiarze godzin.
 • Będziesz mieć mniej czasu na odpoczynek, ponieważ będziesz bardzo ciężko pracować.
 • Otrzymanie mniejszego wsparcia finansowego niż w przypadku studiów magisterskich.
 • Mniejsza elastyczność w wyborze przedmiotów do wyboru, takich jak kursy i obszary badawcze.
 • Trzeba będzie wziąć udział w większej liczbie kursów niż student studiów magisterskich.

Jakie zalety ma studiowanie na szkole doktorskiej?

 • Zdobędziesz umiejętności i wiedzę niezbędne do kontynuowania kariery naukowej.
 • Zdobędziesz dogłębną wiedzę w dziedzinie, która Cię interesuje.
 • Będziesz mógł badać i eksperymentować z nowymi pomysłami w swojej dziedzinie nauki.
 • Będziesz mógł współpracować z innymi doktorantami w przyjaznym środowisku.
 • Będziesz mieć możliwość pracy nad realnymi problemami i wprowadzania zmian w społeczeństwie.
 • Będziesz mieć możliwość podróżowania do różnych części świata w celu prezentowania swoich badań i angażowania się w znaczące dyskusje z innymi naukowcami w swojej dziedzinie.
 • Będziesz mieć możliwość nauczania studentów na różnych poziomach, w tym studentów studiów licencjackich, podyplomowych i doktoranckich.
 • Będziesz mieć możliwość zaangażowania się w oryginalne badania i wprowadzania zmian na świecie.

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy wyborze szkoły doktorskiej?

 • Wybierz szkołę doktorską o dobrej reputacji.
 • Upewnij się, że szkoła doktorska spełnia Twoje kryteria przyjęć.
 • Upewnij się, że szkoła doktorancka znajduje się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.
 • Przynajmniej raz odwiedź szkołę.
  Porozmawiaj z obecnymi i byłymi studentami.
 • Dowiedz się, jakiego rodzaju wsparcie finansowe szkoła oferuje swoim studentom.
 • Poproś osobę odpowiedzialną za rekrutację o opisanie projektu badawczego realizowanego w danej szkole doktorskiej.
 • Dowiedz się, jakie są wymagania dotyczące przyjęcia na studia magisterskie w danej szkole.

Jeśli chcesz przenieść swoją karierę zawodową na wyższy poziom, tytuł magistra może być dobrym punktem wyjścia. Jeżeli jednak chcesz rozwijać swoją karierę i rozpocząć rozwój zawodowy w ramach studiów doktoranckich, może to nie być dla Ciebie właściwy wybór. Studia doktoranckie wymagają dużo ciężkiej pracy, ale są też o wiele bardziej specjalistyczne niż studia magisterskie.


Komentuj artykuł