Organizacja roku akademickiego

Kalendarz roku akademickiego

Jak przygotować się do nowego roku akademickiego?

Ważne jest, aby mieć plan na rok akademicki. Plan ten powinien zawierać wymagania akademickie, kursy, które trzeba będzie odbyć, aby je spełnić, oraz terminy zaliczeń i egzaminów. Warto spisać swój plan studiów, aby o nim nie zapomnieć lub nie stracić go z oczu. Pomoże to w utrzymaniu organizacji przez cały rok i w skupieniu się na nauce.

Podział roku akademickiego

Każda uczelnia ma swój własny kalendarz akademicki. Rok akademicki na każdej uczelni trwa zazwyczaj dziewięć miesięcy i składa się z semestru jesiennego (od sierpnia do października), zimowego (od grudnia do lutego) i wiosennego (od marca do maja) oraz jednego semestru letniego. Semestr letni trwa zwykle od jednego do trzech miesięcy.

Uchwała Senatu WUM w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów

Senat Uniwersytetu Mateja Karbowskiego w Krakowie (MU) w dniu 19 lipca 2019 r. podjął decyzję o wdrożeniu Regulaminu Studiów w Polsce z dniem 1 września 2019 r. Wszystkie uczelnie w Polsce będą przestrzegać wyżej wymienionych zasad.

Regulamin Studiów w Polsce to przepisy, które regulują wszystkie fakty związane z rokiem akademickim w Polsce, na przykład czas rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego, początek i koniec semestru, minimalną i maksymalną liczbę semestrów lub przedmiotów, czas trwania każdego przedmiotu, wymóg ukończenia studiów wyższych oraz możliwość przenoszenia zaliczeń.

semestr akademicki

Inauguracja roku akademickiego

Pierwszy semestr roku akademickiego jest najważniejszy. To czas, kiedy określasz swoje preferencje dotyczące uczelni, wybierasz kierunek studiów i zajęcia, na które będziesz uczęszczać. Jest to również czas, kiedy dowiadujesz się, czy będziesz mógł kontynuować naukę w przyszłości.

Jest to również czas, w którym wszystkie uczelnie wysyłają formularze zgłoszeniowe do Ministerstwa Edukacji, aby liczba kandydatów nie była zbyt duża. Powinieneś zwrócić uwagę na terminy, ponieważ możesz stracić szansę na dostanie się na dobrą uczelnię, jeśli nie złożysz podania przed ich upływem. Terminy składania podań są podawane na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

W semestrze jesiennym kursy rozpoczynają się zazwyczaj w październiku. Niektóre szkoły rozpoczynają zajęcia w semestrze jesiennym, inne czekają z tym do końca wakacji letnich. Zajęcia trwają około dziewięciu do dziesięciu tygodni, w zależności od programu. Kursy letnie są organizowane przez wiele uczelni.

Semestr zimowy roku akademickiego

Semestr zimowy rozpoczyna się w połowie grudnia, a kończy w połowie lutego. Semestr zimowy jest zwykle podzielony na dwie części. Jedna część poświęcona jest naukom humanistycznym, a druga - naukom przyrodniczym.

Druga część semestru zimowego jest przeznaczona na przygotowanie się do egzaminów. Studenci mogą uczyć się do egzaminów, korzystając z przewodników lub z pomocy wykładowców na terenie uczelni.

Semestr letni roku akademickiego

Semestr letni (letni semestr roku akademickiego): W lecie studenci mają egzaminy końcowe. Ten okres trwa od końca czerwca do początku sierpnia i często jest to czas relaksu dla studentów, ponieważ nie mają oni żadnych egzaminów, na które musieliby się uczyć.