Rekrutacja na uczelnie wyzsza

Jak aplikować na studia wyższe?

Zasady rekrutacji na studia wyższe

Istnieje kilka sposobów dostania się na studia wyższe w Polsce. Najpopularniejszym sposobem jest egzamin wstępny na uczelnię, czyli "Sposob Weryfikacji Wiedzy". Kandydaci mogą także ubiegać się o przyjęcie w drodze procedury selekcji na podstawie kwalifikacji akademickich. Aby dostać się na studia wyższe po ukończeniu szkoły średniej, należy zdać egzamin "Sposobu Weryfikacji Wiedzy".

Warunki przyjęć dla kandydatów rozpoczynających studia

Większość programów uniwersyteckich w Polsce ma określone wymagania wstępne, które musisz spełnić, aby zakwalifikować się do przyjęcia. Niektóre z najbardziej powszechnych wymagań akademickich obejmują:

  • Ukończenie szkoły średniej lub jej odpowiednika - Kandydaci, którzy nie ukończyli szkoły średniej (na ogół w wieku 16-18 lat), będą zobowiązani do ukończenia uznanego programu edukacyjnego przed rozpoczęciem studiów.
  • Znajomość języka angielskiego - Większość uniwersytetów w Polsce wymaga od kandydatów wykazania się znajomością języka angielskiego przed rozpatrzeniem ich wniosku o przyjęcie na studia.
  • Wyniki testów - Wyniki testów są również wykorzystywane do określenia kwalifikacji akademickich. Chociaż uczelnie mogą również akceptować oceny ze szkoły średniej, większość z nich wymaga przedstawienia wyników testów, aby móc ubiegać się o przyjęcie na studia.
  • Inne kryteria - uniwersytety i szkoły wyższe w Polsce stosują także inne kryteria w celu określenia kwalifikacji i kwalifikacji do przyjęcia, takie jak oświadczenie osobiste, esej, rozmowa kwalifikacyjna lub referencje.

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji na studia wyższe

Po zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi przyjęcia na studia wyższe, musisz złożyć podanie na uniwersytet lub do szkoły wyższej, do której chcesz uczęszczać. Aby ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet lub do szkoły wyższej w Polsce, musisz złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz podania o przyjęcie na studia - znajdziesz go w wymaganiach wstępnych każdej uczelni.
  • Akt urodzenia - jest to oficjalny akt urodzenia. Dokument ten należy przywieźć ze sobą, aby można go było przetłumaczyć na język polski.
  • Paszport - jest to dokument prawny. Należy go zabrać ze sobą na wypadek, gdyby kandydat został poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.
  • Dwa zdjęcia paszportowe - są to wymagane zdjęcia.
  • Wykaz zaliczeń - jest to oficjalny wykaz zaliczeń z poprzedniego uniwersytetu/szkoły.

Zasady rekrutacji na studia poszczególnych kierunków

Kwestie szkolnictwa wyższego w Polsce reguluje ustawa o szkolnictwie wyższym oraz o kwalifikacjach wymaganych przy przyjmowaniu na studia wyższe. Ustawa określa rodzaje uczelni i kwalifikacje wymagane do przyjęcia na studia.

Określa również przepisy dotyczące procesu przyjmowania na studia, kwalifikacji wymaganych przy przyjmowaniu na studia, procedury uznawania dyplomów i tytułów licencjata oraz przepisy dotyczące przyjmowania studentów zagranicznych.

Jeśli chcesz studiować w Polsce, musisz najpierw zdecydować, czy studia wyższe są dla Ciebie odpowiednią ścieżką. Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem studiów na uniwersytecie lub w szkole wyższej, musisz zapoznać się z wymaganiami i przepisami dotyczącymi przyjmowania studentów.

Jeśli natomiast interesuje Cię zdobycie kwalifikacji zawodowych, np. wykształcenia branżowego lub zawodowego, możesz zapoznać się z kwalifikacjami zawodowymi.

Opłata za rekrutację na studia

Jeśli chcesz podjąć studia wyższe w Polsce, będziesz musiał wnieść opłatę rekrutacyjną. Bez wniesienia opłaty rekrutacyjnej nie dostaniesz się na studia wyższe. Wysokość opłaty rekrutacyjnej na studia w Polsce różni się w zależności od uczelni.

Wyniki rekrutacji na studia wyższe

Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Biuro ds. Uniwersytetów i Szkół Wyższych publikują wyniki rekrutacji, pokazujące, ile osób ubiega się o przyjęcie na studia w Polsce i ile zostaje przyjętych.

Wyniki te publikowane są zazwyczaj w listopadzie i grudniu.

Wyniki można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz Biura Wspierania Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.